About

Anna Högberg f. 1970. MFA i fri konst från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm år 2000. Bosatt och verksam i Stockholm. I Anna Högbergs arbete spelar den geografiska platsen med dess geologiska karaktär en central roll. Den specifika platsen utgör på så vis en scen för de sociala och politiska sammanhang som sedan utspelar sig. Med referenser till en antropologisk metod gör hon påståenden genom sin konstnärliga praktik inom det konstnärliga fältet. Med fokus på processen och i olika former av samarbeten har hon de senaste åren agerat inom ett antal offentliga eller semioffentliga rum.

Artist presentation in English
My late works characterizes by dialogue-based processes and different forms of collaboration, where the site / context always plays a central role. It can be about the site issues from a geological, social, historical or political perspective, where as the character of a place or the conditions of context largely determines the choice of materials and methods.

Högberg lives and works in Stockholm, Sweden. She graduated 2000 with an M.F.A from Royal university college of Fine Arts, in Stockholm.

Contact: info@annahogberg.com
+46736 400043