Almedalen 2014

Utredning om möjlig medverkan pågår.