AKTUELLT

Jag är en del av SLAKTHUSATELJEERNA
Kom till oss på Supermarket 14.2-16.2 2014

Det är NU det gäller!

Dialog

Under 2013 -2014 arbetar jag tillsammans med Johan Tirén som processledare för medborgardialog i Haninge Kommun.
Ett fält som har många utmaningar. Vi har tidigare varit involverade i olika planeringskontexter och särskilt intresserat oss för de sociala perspektivet i relation till stadsutveckling. Hur omsätter man visioner i praktiken?
Det är något som vi under 2013 får möjlighet att undersöka inom ramen för vår tjänst på avdelningen för samhällsutveckling; enheten för strategisk planering. Olika typer av medborgardialog blir vanligare och vanligare i kommuner runt om i landet och ur ett optimistiskt perspektiv kan det bero på ett uppvaknande inför det demokratiska underskottet. Men hur möjliggör man en framgångsrik dialog och vem tar ansvar för att det som blev ett resultat av dialogen leder till ett genomförande? Två avgörande frågeställningar som vi bär med oss in i detta arbete.

Del av installationen “Point of view” i utställningen Hembyg(g)d pÃ¥ Marabouparken 2012.

————-

1:1 ett samarbete i och med Hökarängen

Projektet BlÃ¥ Taket 1:1 utreder en möjlig framtida ombyggnad och utveckling av Konsthall C, fastigheten BlÃ¥ Taket och dess kopplingar lokalt i Hökarängen. Det föreslagna arbetet tar fullskaletestet som sin utgÃ¥ngspunkt. Under arbetets gÃ¥ng prövas möjliga framtida situationer i full skala pÃ¥ plats i BlÃ¥ Huset och dess omgivning. Ett samarbetsprojekt med arkitekterna Joanna Zawieja och Ylva K Rosvall och stadsvetare Sofia Wiberg. Arbetet har bland annat presenterats inom ramen för “Ett rum med utsikt”, Kapitel 4: Jag vill varna för visioner.